Maciej Ślusarek

Adwokat, Wspólnik
 • O prawniku
 • Specjalizacje i branże
 • Publikacje
 • Szkolenia
 • Nagrody
W LSW

Adwokat, wspólnik zarządzający LSW Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy – warszawskiej firmy prawniczej działającej od ponad 20 lat.

Zawodowo zajmuje się głównie kwestiami związanymi ze branżami kreatywnymi – od filmu, muzyki, do wszystkich nowo powstających obszarów działalności twórczej. Drugi obszar zawodowy to postępowania sądowe – głównie sprawy precedensowe, a także liczne postępowania dotyczące ochrony renomy osób i korporacji. Ze względu na doświadczenie w tym obszarze często doradza w kwestiach dotyczących publicznego wizerunku i jego ochrony.

Od początku pracy adwokackiej jest mocno związany z działalnością samorządu adwokackiego – przez kilka kadencji pełnił rolę sędziego dyscyplinarnego, obecnie jest członkiem Rady Adwokackiej. Pełni również funkcję Przewodniczącego Komisji ds. etyki i tajemnicy adwokackiej.

Niezależnie od intensywnej pracy angażuje się w sprawy pro bono, za co otrzymał szereg wyróżnień i nagród. Ponadto, jest zaangażowany w powstawanie i pracę licznych organizacji pozarządowych. W ramach jednej z nich – stowarzyszenia Normalne Państwo – był twórcą największej społecznej kampanii antykorupcyjnej „Nie daję/nie biorę łapówek”, która została nagrodzona na forach polskich i zagranicznych.

Współtwórca oraz arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan. Ekspert i komentator licznych publikacji na temat prawa w Polsce oraz prelegent na konferencjach prawno-biznesowych. Wielokrotnie rekomendowany przez renomowane międzynarodowe rankingi prawne – Chambers & Partners w dziedzinie technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) oraz własności intelektualnej (IP) i Legal 500 – w dziedzinie TMT, IP oraz rozwiązywania sporów.

 

Przed LSW

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskiej kancelarii zajmującej się prawem gospodarczym oraz londyńskiej firmie prawniczej Ross&Craig.

Rozwiń opis
 • „Prawo własności przemysłowej. Dlaczego warto się tym zainteresować?" - seminarium BCC
  • 11 Лютого 2005
 • „Reklama niedozwolona” (szkolenie z zakresu reklamy) - Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
  • 14 Лютого 2006
 • „Problematyka prawnej ochrony koncepcji” - Międzynarodowa Konferencja Prawa Autorskiego „Dokąd zmierza prawo autorskie we współczesnym świecie?”
  • 20 Квітня 2005
 • „Ochrona pomysłów i tajemnica przedsiębiorstwa” (szkolenia z zakresu reklamy) - Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
  • 12 Квітня 2006
 • „Czy prawo chroni czy ogranicza dziennikarza – tajemnica dziennikarska i prawo do prywatności” - udział w panelach dyskusyjnych jako ekspert w ramach Międzynarodowej Konferencji prawa własności intelektualnej „Postęp czy dostęp? Dokąd zmierza prawo własności intelektualnej"
  • 18 Травня 2006
 • „Sposoby postępowania w przypadku naruszenia przez reklamę prawa. Uwagi praktyczne" (szkolenie z zakresu prawa reklamy) - Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
  • 12 Грудня 2006
 • „Jak chronić działalność reklamową przedsiębiorców w Polsce" - Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR dla Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce
  • 25 Січня 2007
 • Wykład z zakresu prawa autorskiego dla studentów Akademii Sztuk Pięknych
  • 31 Березня 2008
 • „Etyka zawodów prawniczych" - wykład dla studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studenckiego Stowarzyszenia Etyki Prawniczej
  • 1 Квітня 2008
 • Wykład z zakresu prawa autorskiego dla studentów Akademii Sztuk Pięknych
  • 7 Квітня 2008
 • „Zmiany w zasadach reklamowania wprowadzone ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Praktyczne uwagi dla uczestników rynku reklamy" (szkolenie z zakresu prawa i reklamy) - Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
  • 12 Травня 2008
 • „Pomysł i inspiracja w reklamie - w jakim stopniu można korzystać z cudzej twórczości przy tworzeniu własnych projektów?" - warsztaty "Jak chronić prawo autorskie w prasie, wydawnictwach i w reklamie?" - MM Conferences S.A.
  • 8 Жовтня 2008
 • „Jakie instytucje nadzorują nasze reklamy?" (szkolenie w ramach Uniwersytetu Reklamy) - Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
  • 27 Листопада 2008
 • „Naruszenie prywatności przez media na tle wybranego orzecznictwa sądów polskich" (konferencja "Standardy Współczesnych Mediów") - Inicjatywa "Media Standard", IP Forum, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej
  • 15 Січня 2009
 • „Prawo prasowe w służbie public relations" (szkolenie w ramach Uniwersytetu Reklamy) - Stowarzyszenie Agencji Reklamowych
  • 22 Січня 2009
 • „Zasady nabywania praw do dzieł i ich elementów" (wykład wspólnie z Natalią Bartsch w ramach konferencji „Prawne aspekty produkcji telewizyjnej i filmowej”) - Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, LSW
  • 25 Березня 2010
 • „Format telewizyjny" (wykład wspólnie z Krzysztofem Czyżewskim w ramach konferencji „ Prawne aspekty produkcji telewizyjnej i filmowej”) - Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych , LSW
  • 26 Березня 2010
 • „O sprawowaniu władzy przez obywateli - uwagi na temat demokracji bezpośredniej w Polsce i postulaty zmian", wykład wspólnie z Mileną Bogdanowicz (Kongres Praw Obywatelskich) - Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych
  • 26 Березня 2010
 • „Forum Corporate Legal Counsel 2010", dyskusja panelowa nt. Ryzyko odpowiedzialności przedsiębiorcy za nieuczciwe praktyki i nieuczciwą konkurencję – czy coś zmienią pozwy zbiorowe - Rzeczpospolita i Blue Business
  • 11 Травня 2010
 • „Praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń w przypadku naruszenia praw własności intelektualnej" (warsztaty studentami prawa UJ w Krakowie) - Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ i Instytut Własności Intelektualnej UJ
  • 26 Травня 2010
 • „Wolność słowa" (wykład w ramach konferencji "Deficyt polskiego standardu praw człowieka") - Zakład Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • 29 Червня 2010
 • Rola ochrony IP w przedsiębiorstwie " - Gdańska Rada Biznesu
  • 11 Лютого 2011
 • „Tajniki umów z twórcami scenariusza w ramach developmentu”, Koprodukcja – pakiet umów w ramach szkolenia pt. „Development filmowy - wybrane zagadnienia” - Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, Media Desk Polska
  • 20 Травня 2011
 • „Partyzanci, wirusy, podszepty... czyli prawo wobec nowych form marketingu" (w ramach Kongresu Dyrektorów Marketingu), wykład wspólnie z Mileną Bogdanowicz - Mediarun sp. z o.o.
  • 31 Травня 2011
 • „Jak zagwarantować „legalność”, treści w Internecie, a jednocześnie zachować wolność słowa?" w ramach Konferencji "Internet na rozdrożu" - Fundacji Panoptykon oraz Internet Society Poland
  • 20 Вересня 2011
 • „Adwokat w Mediach” - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
  • 20 Грудня 2011
 • „Underlying rights - prace literackie jako podstawa dzieła audiowizualnego” - Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych
  • 21 Лютого 2012
 • „Konflikt między producentem a współtwórcami" - Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych
  • 11 Грудня 2012
 • Wykład z zakresu prawa autorskiego dla studentów Akademii Sztuk Pięknych Warszawie, Wydział Wzornictwa Przemysłowego
  • 9 Січня 2013
 • Forum 2013
  • 24 Січня 2013
 • „Jak reagować w sytuacji kryzysu medialnego" - Puls Biznesu
  • 16 Грудня 2015
 • „Utwór audiowizualny – prawne aspekty w produkcji filmowej” udział w charakterze Prelegenta w Akademii Leona Koźmińskiego dla studentów studiów podyplomowych prawa mediów i własności intelektualnej
  • 19 Грудня 2015
 • „Główne założenia prawa autorskiego – dwa spojrzenia: producenta i twórcy w biznesie kreatywnym” – wykład w ramach festiwalu See&Say dla początkujących twórców kreatywnych
  • 22 Січня 2016
 • "Reklama i pozycjonowanie stron www" - udział w charakterze prelegenta w szkoleniu zawodowym pt. "Konkurencja na rynku usług prawnych - co adwokat może w internecie?" - Komisja Praktyk Rynkowych i Konkurencji Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie przy współpracy z Sekcją Prawa Mediów i Reklamy przy ORA
  • 15 Червня 2016
 • "IV Konferencja Naukowa Pomorskiej Izby Adwokackiej" (wspólnie z mec. Maciejem Kubiakiem) - Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku
  • 8 Листопада 2018
 • "Igrzyska Wolności 2019" - udział w panelu dyskusyjnym "Granice wolności słowa w XXI wieku"
  • 14 Вересня 2019
 • "Szklany sufit, czy labirynty w branży prawniczej” - Fundacja Women in Law
  • 15 Жовтня 2019
 • "Zmiany w KPC dla prawników procesowych" (wspólnie z adw. Katarzyną Lejman oraz adw. Marcinem Melzackim) - Kancelaria LSW
  • 24 Жовтня 2019
 • "Koronawirus, a relacje umowne. Rynek producentów filmowych i telewizyjnych" (wspólnie z Kipa, Webinarium)
  • 13 Березня 2020
 • „Projektowanie wizerunku przedsiębiorstwa – Przebrała się m!arka" - konferencja online Urzędu Patentowego RP, udział w panelu dyskusyjnym: „Prawne aspekty ochrony branży kreatywnej”
  • 29 Червня 2020
 • „Delikty internetowe – dochodzenie roszczeń w postępowaniach cywilnych” - konferencja: „Prawo nowych technologii – aktualne problemy i nowe wyzwania”
  • 26 Жовтня 2020
 • „Wystąpienia przed sądem, prezentacja własnej pracy, zajmowanie stanowiska w dyskusji” (cykl Akademii Wymowy Sądowej) - ELSA Wrocław
  • 30 Листопада 2020
 • „Prawo autorskie w gaming marketingu” - Gameset oraz SAR Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej
  • 3 Грудня 2020
 • "Prawo autorskie" - program Music Masterclass
  • 15 Березня 2021
 • "Prawo autorskie - kontrakty, prawa producenckie, budowa wizerunku, ochrona własności intelektualnej w twórczości muzycznej" - Fundacja Fabryki Norblina
  • 28 Червня 2021
 • "Prawo autorskie - kontrakty, prawa producenckie, budowa wizerunku, ochrona własności intelektualnej w twórczości muzycznej" (zajęcia indywidualne) - Fundacja Fabryki Norblina
  • 15 Липня 2021
 • „Prawo w rękach PR-owca” (17 Kongres Public Relations i Komunikacji) - Puls Biznesu Konferencje
  • 13 Жовтня 2021
 • Chambers Europe (2015) - wyróżnienie indywidualne w kategoriach: Technologie, media, komunikacja (TMT) - Band 4 i Własność intelektualna (Intellectual Property) – Band 4
 • LEGAL 500 EMEA (2016) - wyróżnienie indywidualne w kategoriach: Własność intelektualna (Intellectual Property) oraz Rozwiązywanie Sporów (Dispute Resolution)
 • Chambers Europe (2016) - wyróżnienie indywidualne w kategoriach: Technologie, media, komunikacja (TMT) - Band 4 i Własność intelektualna (Intellectual Property) – Band 4
 • Chambers Europe (2017) - wyróżnienie indywidualne w kategoriach: Technologie, media, komunikacja (TMT) – Band 4 i Własność intelektualna (Intellectual Property) – Band 4
 • LEGAL 500 EMEA (2018) - wyróżnienie indywidualne w kategoriach: Własność Intelektualna (Intellectual Property) oraz Rozwiązywanie sporów (Dispute Resolution)
 • Chambers Europe (2018) - wyróżnienie indywidualne w kategoriach: Technologie, media, komunikacja (TMT) – Band 4 i Własność intelektualna (Intellectual Property) – Band 4
 • LEGAL 500 EMEA (2019) - wyróżnienie indywidualne jako "Leading lawyer" w zestawieniu Legal 500 Europe, Middle East & Africa 2019 – POLAND w kategorii Własność Intelektualna (Intellectual Property)
 • Chambers Europe (2019) - wyróżnienie indywidualne w kategoriach: Technologie, media, komunikacja (TMT) – Band 4 i Własność intelektualna (Intellectual Property) - Band 4
 • LEGAL 500 EMEA (2020) - wpisany na elitarną listę “Leading individuals”, wyróżnienie w kategoriach: Technologie, media, komunikacja (TMT) i Własność intelektualna (Intellectual Property)
 • IP STARS (2020) - rekomendacja indywidualna IP Stars - "Copyright star 2020" w międzynarodowym zestawieniu Managing Intellectual Property. Wyróżnienia otrzymało tylko czterech prawników w Polsce.
 • Chambers Europe (2020) - wyróżnienie w kategorii: Technologie, media, komunikacja (TMT) - Band 4
 • Rzeczpospolita (2021) - rekomendacja w kategoriach: Prawo autorskie i prawa pokrewne oraz Media i telekomunikacja.
 • Chambers Europe (2021) - wyróżnienie w kategorii: Technologie, media, komunikacja (TMT) - Band 4
 • IP STARS (2021) - rekomendacja indywidualna IP Stars - "Copyright star 2021" w międzynarodowym zestawieniu Managing Intellectual Property. Wyróżnienia otrzymało tylko czterech prawników w Polsce.
 • LEGAL 500 EMEA (2021) - wpisany na elitarną listę “Leading individuals”, wyróżnienie w kategorii: Własność intelektualna (Intellectual Property)