Maciej Kubiak

Adwokat, Wspólnik
 • O prawniku
 • Specjalizacje i branże
 • Publikacje
 • Szkolenia
 • Nagrody
W LSW

Adwokat, wspólnik w kancelarii LSW, współkierujący w niej praktyką IP/TMT.

Wykładowca w Centrum Praw Własności Intelektualnych im. H. Grocjusza w Krakowie i na studiach podyplomowych SWPS – Legaltech i innowacje w branży prawniczej. Arbiter Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego (SARA). Autor szeregu publikacji branżowych oraz prelegent na konferencjach prawno-biznesowych. Współautor m.in. Komentarza do prawa własności przemysłowej (C.H. Beck, 2016), Komentarza do prawa autorskiego (C.H. Beck, 2019). Twórca i redaktor naczelny „LSW IP Bloga” – portalu dla branży kreatywnej i biznesu (lswipblog.pl) oraz podcastów o prawnych i technologicznych wyzwaniach stojących przed światem w XXI wieku („Legalne Rozmowy”). Wielokrotnie rekomendowany przez renomowane międzynarodowe rankingi prawne (m.in. Chambers & Partners, Legal 500, Managing IP, IP Stars, Media Law International): w dziedzinie technologii, mediów i telekomunikacji (TMT), własności intelektualnej (IP) oraz rozwiązywania sporów (Dispute Resolution). Członek Kolegium Redakcyjnego Kwartalnika Prawa Nowych Technologii (C.H.Beck).

Specjalizuje się w zagadnieniach prawa autorskiego, mediów, filmowego i prasowego, IT i nowych technologii, reklamy i własności przemysłowej oraz ochrony dóbr osobistych. Reprezentuje Klientów w sporach sądowych związanych z ochroną własności intelektualnej, renomy oraz w sprawach gospodarczych. Zrealizował kilkadziesiąt projektów obsługi prawnej produkcji filmowo-telewizyjnych, w tym wysoko budżetowych koprodukcji międzynarodowych. Doradzał wielu producentom, wydawnictwom muzycznym i książkowym, organizatorom koncertów, agencjom reklamowym i public relations, firmom IT czy domom mediowym. Konsultuje przedsięwzięcia związane z innowacjami, wdrażaniem automatyki i robotyki, danymi osobowymi, nowymi technologiami i komercjalizacją badań naukowych. Wspiera klientów w sprawach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji. Pomagał w transgranicznych projektach licencyjnych oraz wejściu na polski rynek nowych brandów w tym nowych kanałów telewizyjnych.

Przed LSW

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, z dyplomem studiów podyplomowych z zakresu prawa własności intelektualnej, a także Centrum Prawa Amerykańskiego (Uniwersytet Floryda/Uniwersytet Warszawski) i Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego (Uniwersytet Cambridge/Uniwersytet Warszawski).

Doświadczenie zdobywał m.in. w departamencie własności intelektualnej kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

Rozwiń opis
 • „Prawne aspekty ochrony programów komputerowych” (seminarium szkoleniowe „Audyt legalności oprogramowania” - Business Software Alliance
  • 30 Січня 2007
 • „Przyszłość ochrony praw autorskich” (seminarium szkoleniowe „Audyt legalności oprogramowania”) - Business Software Alliance
  • 31 Січня 2007
 • „Dzieci w reklamie a reklama skierowana do dzieci - uwagi praktyczne" - Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
  • 10 Червня 2008
 • „Umowy w działalności reklamowej - umowy z grafikiem, fotografem, artystą wykonawcą, bankiem zdjęć, aktorem" (warsztaty „Jak chronić prawo autorskie w prasie, wydawnictwach i w reklamie?” - MM Conferences S.A.
  • 8 Жовтня 2008
 • „Umowy w tworzeniu reklam" - Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
  • 12 Лютого 2009
 • „Prawne aspekty reklamy w Internecie” (konferencja „Skuteczna promocja w Internecie”) - CooperConferences
  • 20 Березня 2009
 • „Prawo Autorskie do programów komputerowych” - Negotiation Workshop – projekt Szkoły Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • 27 Березня 2009
 • „Film w reklamie. Reklama jako dzieło audiowizualne” - MediaRun
  • 14 Травня 2009
 • „Ochrona dóbr osobistych w Internecie" (konferencja „Własność Intelektualna a Nowe Technologie") - MM Conferences S.A.
  • 6 Жовтня 2009
 • „Zwalczanie naruszeń praw autorskich" - Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza
  • 7 Листопада 2009
 • „Fotografia i Video w Reklamie i Komunikacji Marketingowej" - MediaRun
  • 3 Грудня 2009
 • „Prawne aspekty eko-marketingu i nawiązań ekologicznych w reklamie" (warsztaty Eko-Marketing) - MediaRun
  • 16 Грудня 2009
 • „Prawo reklamy" - Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza
  • 6 Лютого 2010
 • „Film i inne dzieła audiowizualne" (konferencja „Prawne aspekty produkcji telewizyjnej i filmowej”) - Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych
  • 25 Березня 2010
 • „Pojęcia i definicje w branży telewizyjno-filmowej” (konferencja „Prawne aspekty produkcji telewizyjnej i filmowej”) - Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych
  • 25 Березня 2010
 • „Underlying rights - prace literackie jako podstawa dzieł audiowizualnych" (konferencja „Prawne aspekty produkcji telewizyjnej i filmowej”) - Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych
  • 26 Березня 2010
 • „Prawne ramy współpracy w procesie produkcji filmu" (konferencja „Prawne aspekty produkcji telewizyjnej i filmowej”) - Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych
  • 26 Березня 2010
 • „Umowa koprodukcyjna” (konferencja „Prawne aspekty produkcji telewizyjnej i filmowej”) - Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych
  • 27 Березня 2010
 • „Dzieci w reklamie. Reklama skierowana do dzieci -aspekty prawne" (konferencja „Młody konsument przyszłością rynku czyli marketing dziecięcy i młodzieżowy") – MediaRun
  • 19 Квітня 2010
 • „Marketing sportowy" - MediaRun
  • 28 Квітня 2010
 • „Eco Marketing" - MediaRun
  • 24 Червня 2010
 • „Prawo reklamy” - MediaRun
  • 7 Липня 2010
 • „Zwalczanie naruszeń praw autorskich" - Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza
  • 6 Листопада 2010
 • „Komercjalizacja autorskich praw osobistych i dóbr osobistych – zderzenie teorii z praktyką” - wykład dla Koła Naukowego Własności Intelektualnej Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • 9 Листопада 2010
 • „Prawo reklamy" - Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza
  • 5 Лютого 2011
 • „Ochrona drobnych monet ('Kleine Munze') jako bariera dla rozwoju Internetu?" (konferencja „Ochrona własności intelektualnej w społeczeństwie informacyjnym") - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • 1 Березня 2011
 • „Naruszenia praw autorskich w praktyce biznesowej i metody zwalczania naruszeń" (konferencja „Własność Intelektualna w praktyce biznesowej") - Business Media Solutions
  • 14 Вересня 2011
 • „Prawo w eventach - własność intelektualna w branży MICE" (konferencja „Prawo w eventach") - MeetingPlanner
  • 5 Жовтня 2011
 • „Lokowanie produktu” - Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
  • 5 Січня 2012
 • „Inspiracja i dozwolony użytek w reklamie – czyli w jakim zakresie można legalnie korzystać z cudzej twórczości w działalności reklamowej" (warsztaty „Prawo Autorskie”) - Business Media Solutions
  • 8 Лютого 2012
 • „Wizerunek i fotografia w reklamie” - Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
  • 1 Березня 2012
 • „Prawne ramy współpracy w procesie produkcji Filmu oraz finansowanie produkcji filmowej” - Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych
  • 17 Квітня 2012
 • „Zmiany KPC - praktyczne zastosowanie ostatniej nowelizacji” - Fundacja Radców Prawnych Iudicium Ars Est
  • 19 Квітня 2012
 • „Fotografia i wizerunek w reklamie” - Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
  • 25 Квітня 2012
 • „Czy prawo nadąża za rozwojem rynku marketingu i reklamy. Przyszłość branży okiem prawników na podstawie case studies” (Business Sopot festiwal) - MediaRun
  • 26 Квітня 2012
 • „Jak reklamować się zgodnie z prawem” - Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
  • 9 Травня 2012
 • „Umowy dystrybucyjne” - Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych
  • 18 Вересня 2012
 • „Prawne aspekty udziałów w przetargach, w tym ochrona pomysłów i koncepcji oraz prawne aspekty zamówień publicznych” - Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
  • 8 Листопада 2012
 • „Odpowiedzialność producenta przy produkcji i eksploatacji filmu” - Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych
  • 16 Жовтня 2012
 • „Relacje prawne między agencją reklamową a klientem (umowa o świadczenie usług reklamowych) w tym konsekwencje ustaleń dla umów z podwykonawcami” - Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
  • 6 Грудня 2012
 • „Prawo Reklamy” - Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza
  • 9 Лютого 2013
 • „Dobra Osobiste” - Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza
  • 9 Лютого 2013
 • „Podatek u źródła i rozliczenia z programem Media oraz Eurimages” - Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych
  • 13 Травня 2013
 • „Prawne ramy współpracy w procesie produkcji Filmu oraz finansowanie produkcji filmowej” - Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych
  • 9 Квітня 2013
 • „Produkcja telewizyjna i formaty telewizyjne” - Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych
  • 18 Червня 2013
 • „Dystrybucja i eksploatacja filmów” - Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych
  • 3 Грудня 2013
 • „Wdrażanie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie – wybrane aspekty prawne wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w biznesie." - EOIF GigaCon - Elektroniczny Obieg informacji w Firmie
  • 23 Липня 2013
 • „Vat i inne podatki w produkcji audiowizualnej. Czyli co warto wiedzieć i o czym należy pamiętać?” - Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych
  • 14 Лютого 2014
 • „Promocja Filmu oraz Recoupment filmowy – CASE STUDY” - Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych
  • 13 Травня 2014
 • „Obowiązujące ramy prawne w zakresie przygotowania akcji promocyjnych: loterii, konkursów i programów lojalnościowych” udział w charakterze Prelegenta w wydarzeniu pt. "Prawne i praktyczne aspekty organizacji akcji promocyjnych - analiza możliwych szans i zagrożeń - 2 edycja”
  • 16 Червня 2014
 • „Prawo reklamy” - Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza
  • 24 Січня 2015
 • „Zasady i źródła praw ochrony własności intelektualnej" udział w charakterze Prelegenta w wydarzeniu pt. „Ochrona własności intelektualnej – zawieranie umów w reklamie i marketingu” - MM Conferences S.A.
  • 11 Лютого 2015
 • „Korzystanie z cudzych dóbr intelektualnych w reklamie i marketingu” udział w charakterze Prelegenta w wydarzeniu pt. „Ochrona własności intelektualnej – zawieranie umów w reklamie i marketingu” - MM Conferences S.A.
  • 11 Лютого 2014
 • „Quo vadis copyright? Prawo autorskie a wolność słowa – m.in. na przykładzie parodii i orzeczenia TS UE w sprawie Suske en Wiske (C-201/13)” - Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza
  • 12 Червня 2015
 • „Włączanie twórczości osób trzecich do filmów fabularnych i dokumentalnych. Wykorzystanie dóbr osobistych w filmach” - Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych
  • 16 Червня 2015
 • „Transfer technologii i zarządzanie innowacjami" - Gala Mazowieckiego Klastra BIO-TECH-MED
  • 24 Вересня 2015
 • „Filmowe umowy inwestycyjne” - Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych
  • 29 Вересня 2015
 • „Znaki 3 D – Przestrzenne znaki towarowe – dokąd zmierza ochrona TM” - Grupa Allegro sp. z o.o.
  • 2 Жовтня 2015
 • „Media społecznościowe w służbie biznesu" - Puls Biznesu
  • 16 Грудня 2015
 • „Prawo reklamy" - Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza
  • 6 Лютого 2016
 • “The future of innovation - intellectual property, business, science and technology” – The World Communication Forum WCF Davos 2016
  • 10 Жовтня 2016
 • "Dystrybucja międzynarodowa filmów" – KIPA
  • 26 Жовтня 2016
 • „Podatkowe i prawne aspekty w koprodukcji międzynarodowej” - KIPA
  • 25 Листопада 2016
 • "Czy gmina ma narzędzia prawne by chronić swój wizerunek?" - Dziennik Gazeta Prawna
  • 9 Березня 2017
 • „Prawne aspekty PR-u. Co wolno prasie, a czego nie?” – Akademia Lewiatan
  • 27 Квітня 2017
 • „Prawo filmowe – poemat dygresyjny dla studentów WPiA UW by LSW” - warsztaty prawa filmowego dla WPiA UW
  • 9 Травня 2017
 • „Włączanie twórczości osób trzecich do filmów. Wykorzystanie dóbr osobistych w filmach” – KIPA
  • 6 Червня 2017
 • Debata "Pozyskiwanie finansowania filmowego" - organizowana przez LSW podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
  • 21 Вересня 2017
 • „Development w produkcji filmowej – wybrane problemy” – Międzynarodowe Forum Koprodukcyjne Regiofund
  • 4 Жовтня 2017
 • "Kwestie prawne relacji między producentem a agentem sprzedaży – Warszawski Festiwal Filmowy
  • 20 Жовтня 2017
 • „Jak chronić niematerialny majątek firmy - pomysły, projekty, patenty?” – Akademia Lewiatan
  • 26 Жовтня 2017
 • "Sprzedaż przez call center" Konferencja RODO w marketingu - Promocja i sprzedaż po wdrożeniu RODO i zmianach E-Privacy - Forum Media Polska
  • 23 Листопада 2017
 • „RODO – nowe wyzwania dla HR” Online HR maraton - Talent Bridge
  • 24 Листопада 2017
 • „Case study z prawa filmowego inspirowane projektem Loving Vincent ” Wykład dla studentów UW koła IP - LSW
  • 5 Грудня 2017
 • Szkolenie „RODO w branży reklamowej” - Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
  • 13 Грудня 2017
 • "RODO w praktyce, jak skutecznie sprostać wymaganiom nowego rozporządzenia" (wspólnie z Joanna Kieszek i Maciejem Dudkiem) - Partner Microsoft, LSW, HURO
  • 12 Лютого 2018
 • "RODO w kontekście e-privacy i cyberbezpieczeństwa firm w Internecie" - Economic Security Forum
  • 15 Березня 2018
 • "LSW o kontrolach ZUSU podczas śniadania biznesowego dla SARU" (wspólnie z Anną Stykowską- Sikorą i Marcinem Grzeleckim) - Szkolenie dla SAR w kancelarii LSW
  • 5 Квітня 2018
 • "Jak konkurencyjne rozporządzenie e-Privacy wpłynie na konkurencyjność w branży marketingowej" - II Konferencja RODO w marketingu
  • 12 Квітня 2018
 • "Konferencja rewolucja w ochronie danych osobowych od maja 2018 roku - Rozporządzenie RODO" - Russell Bedford Akademia
  • 26 Квітня 2018
 • "Szkolenie z RODO dla LSW" (wspólnie z Maciejem Dudkiem) - Kancelaria LSW
  • 18 Травня 2018
 • "Warsztaty "Włączanie twórczości osób trzecich do filmów" – KIPA, LSW
  • 6 Червня 2018
 • "PIXEL CONNECT 2018- szkolimy dyrektorów szkół i twórców gier wideo" - Pixel Connect 2018
  • 7 Червня 2018
 • "Dystrybucja i promocja polskich filmów za granicą" - Teatr Muzyczny Gdynia (wspólnie z Fundacja Legalna Kultura, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych oraz Stowarzyszenie Kreatywna Polska)
  • 20 Вересня 2018
 • "Prawne aspekty dystrybucji i promocji filmów w perspektywie polskiej i międzynarodowej" - Łódź Film School (PWSFTviT)
  • 30 Вересня 2018
 • "Umowy cywilnoprawne w branży audiowizualnej" – KIPA, LSW
  • 10 Жовтня 2018
 • "Korzystanie z twórczości osób trzecich w produkcji filmowej" – Kinoteka
  • 18 Жовтня 2018
 • "Prawne relacje między producentem a agentem sprzedaży" – Kinoteka
  • 20 Жовтня 2018
 • "Prawo własności intelektualnej w branży filmowej i rozrywkowej" (wspólnie z Mec. Maciejem Ślusarkiem) - IV Konferencja Naukowa Pomorskiej Izby Adwokackiej
  • 8 Листопада 2018
 • "Internet rzeczy oraz wdrażanie nowych technologii”
  • 27 Лютого 2019
 • "Zachęty finansowe dla branży filmowej"- (z Piotrem Nikołajukiem i Marcinem Grzeleckim )- KIPA, LSW
  • 26 Березня 2019
 • Sympozjum naukowe Ochrona wizerunku w prawie własności intelektualnej - "Granica między wolnością słowa i wolnością twórczości artystycznej a prawem do wizerunku osób publicznych powszechnie znanych", panel pt: „Siła wizerunku, czyli strategia ochrony osób powszechnie znanych”
  • 31 Травня 2019
 • "Podatek VAT w produkcji audiowizualnej. Podatek u źródła (WHT). Aktualne problemy i zmiany w podatkach" (wspólnie z Michałem Krysikiem) – KIPA, LSW
  • 23 Вересня 2019
 • "Podatki w produkcji filmowej" (współnie z Marcinem Grzeleckim) – program Akcelerator, pod patronatem Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki
  • 4 Жовтня 2019
 • "Kwestie prawne relacji między producentem a agentem sprzedaży" (wspólnie z Piotrem Nikołajukiem) - Kinoteka
  • 17 Жовтня 2019
 • "Dewelopment w procesie produkcji filmu" - Szkoła Wajdy
  • 29 Жовтня 2019
 • "Rynek amerykański – specyfika, trendy, możliwości współpracy – anons raport" (wspólnie z mec. Piotrem Nikołajukiem) - dwudniowe szkolenie w ramach cyklu KIPA Sprawna Produkcja
  • 22 Листопада 2019
 • „Odpowiedzialność za efekty działania sztucznej inteligencji w przemyśle 4.0” - Konferencja - Przemysł 4.0 - branża produkcyjna i jej wyzwania
  • 4 Березня 2020
 • „Licencjonowanie oraz prawo autorskie w obszarze IT i środowisku cyfrowym” (Panel „Umowy licencyjne w obrocie transgranicznym”) – MMC Polska
  • 16 Червня 2020
 • "Wdrażanie automatyki i robotyki w przedsiębiorstwie – wyzwania prawne" - Konferencja - „Przemysł 4.0 - branża produkcyjna i jej wyzwania” - Polski Instytut Rozwoju Biznesu
  • 28 Вересня 2020
 • "Adaptacje literackie oraz biografie w kinie. Rola i dobre praktyki dotyczące umów opcji podczas developmentu." - 10. edycja Warszawskiego Festiwalu Filmowego - Warsaw Next 2020
  • 15 Жовтня 2020
 • „Nowe regulacje prawne w sektorze TMT w latach 2020/21 - konferencja: „Prawo nowych technologii – aktualne problemy i nowe wyzwania”
  • 26 Жовтня 2020
 • "Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa – obszary ryzyk i sposoby ich mitygowania"- „Jak podnieść bezpieczeństwo w sieciach firmowych?" - webinarium Polski Instytut Rozwoju Biznesu
  • 30 Жовтня 2020
 • „VAT, podatek u źródła i inne podatki związane z koprodukcją / serwisem z UE oraz USA?” (wspólnie z Marcinem Grzeleckim i Michałem Krysikiem) - warsztaty KIPA Film Finance Lab
  • 16 Листопада 2020
 • „Nadzieje, ryzyka i wyzwania dla ochrony praw człowieka wynikające z rozwoju sztucznej inteligencji”- 9 edycja "ELSA DAY – Sztuczna inteligencja a prawa człowieka"
  • 25 Листопада 2020
 • “Obowiązki rejestracyjne dotyczące umów o dzieło w branży audiowizualnej”- KIPA Summit
  • 9 Грудня 2020
 • “Opodatkowanie zachęt oraz zmiany podatkowe, które czekają nas w 2021” –(wspólnie z Michałem Krysikiem i Marcinem Grzeleckim) - KIPA Summit
  • 9 Грудня 2020
 • „Umowy o dzieło i 50% kosztów uzyskania przychodu w branży marketingowej” (wspólnie z Anną Stykowską-Sikorą i Michałem Krysikiem) - SAR Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej
  • 12 Січня 2021
 • „Rejestracja umów zlecenie / umów o dzieło w 2021” (wspólnie z Anną Stykowską-Sikorą i Michałem Krysikiem) - KIPA Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych
  • 28 Січня 2021
 • "Wdrażanie automatyki i robotyki w przedsiębiorstwie – wyzwania prawne" - Polski Instytut Rozwoju Biznesu
  • 20 Травня 2021
 • Chambers Europe (2015) - wyróżnienie indywidualne w kategoriach: Technologie, media, komunikacja (TMT), Up-and-Coming; i Własność intelektualna (Intellectual Property) Up-and-Coming
 • LEGAL 500 EMEA (2016) - wyróżnienie indywidualne w kategorii: Własność Intelektualna (Intellectual Property)
 • Chambers Europe (2016) - wyróżnienie indywidualne w kategoriach: Technologie, media, komunikacja (TMT), Up-and-Coming; i Własność intelektualna (Intellectual Property) Up-and-Coming
 • Chambers Europe (2017) - wyróżnienie indywidualne w kategoriach: Technologie, media, komunikacja (TMT) i Własność intelektualna (Intellectual Property)
 • LEGAL 500 EMEA (2018) - wyróżnienie indywidualne w kategoriach: Własność Intelektualna (Intellectual Property) oraz Rozwiązywanie sporów (Dispute Resolution)
 • Chambers Europe (2018) - wyróżnienie indywidualne w kategorii: Własność intelektualna (Intellectual Property) – Band 4
 • LEGAL 500 EMEA (2019) - wyróżnienie indywidualne w kategoriach: Rozwiązywanie sporów (Dispute Resolution), Własność intelektualna (Intellectual Property), Technologie, media, komunikacja (TMT)
 • Chambers Europe (2019) - wyróżnienie indywidualne w kategorii: Własność intelektualna (Intellectual Property) - Band 4
 • LEGAL 500 EMEA (2020) - wyróżnienie indywidualne w kategoriach: Technologie, media, komunikacja (TMT) i Własność intelektualna (Intellectual Property)
 • IP STARS (2020) - rekomendacja indywidualna IP Stars - "Copyright star 2020" w międzynarodowym zestawieniu Managing Intellectual Property. Wyróżnienia otrzymało tylko czterech prawników w Polsce.
 • Chambers Europe (2020) - wyróżnienie w kategorii: Własność intelektualna (Intellectual Property) - Band 4
 • Who’s Who Legal (2020) - rekomendacja kategorii IP – Copyright. W kategorii IP - Copyright wyróżnienia otrzymało tylko dwóch prawników w Polsce.
 • Chambers Europe (2021) - wyróżnienie w kategorii: Własność intelektualna (Intellectual Property) - Band 4
 • IP STARS (2021) - rekomendacja indywidualna IP Stars - "Copyright star 2021" w międzynarodowym zestawieniu Managing Intellectual Property. Wyróżnienia otrzymało tylko czterech prawników w Polsce.