Konrad Wyszyński

Prawnik, aplikant adwokacki
  • O prawniku
  • Specjalizacje i branże
  • Publikacje
W LSW

Aplikant adwokacki II roku, specjalizuje się w zagadnieniach prawa własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, prawa reklamy i mediów.

 

W obszarze jego zainteresowań znajduje się również problematyka ochrony dóbr osobistych. Jest współautorem publikacji naukowej pt. “Karuzele VAT. Wybrane regulacje prawa karnego materialnego i procesowego”, wydanej przez Wolters Kluwer.

Prowadził stałą obsługę prawną spółki z branży wydawniczej, a obecnie doradza w bieżącej działalności jednej z kluczowych na rynku polskim agencji reklamowych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów z branży kreatywnej, w tym twórców internetowych.

Wspiera praktykę własności intelektualnej/TMT w kompleksowej obsłudze prawnej produkcji filmowo-telewizyjnych oraz zaangażowany jest w prowadzenie licznych postępowań sądowych, w szczególności dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji i nieuczciwych praktyk rynkowych oraz ochrony dóbr osobistych.

Przed LSW

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył z wyróżnieniem. W trakcie studiów zaangażowany był w zarządzanie pracami Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej „IP” UW.

Rozwiń opis