Kinga Rochalska

Adwokat
 • O prawniku
 • Specjalizacje i branże
 • Publikacje
 • Szkolenia
W LSW

Specjalizuje się w sprawach z wyceny nieruchomości oraz realizacji procesu budowlanego. Doradza w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień na roboty budowlane.

Uczestniczy w projektach procesu budowlanego od fazy koncepcji do fazy realizacji inwestycji. Zajmuje się także prowadzeniem postępowań sądowych związanych z zasiedzeniem, wadami obiektów budowlanych oraz nabywaniem praw do nieruchomości. Posiada doświadczenie w sprawach dotyczących najmu powierzchni użytkowych oraz prawa użytkowania wieczystego, w szczególności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W ramach praktyki zamówień publicznych świadczy kompleksową obsługę prawną, której celem jest skuteczne i sprawne uzyskiwanie oraz udzielanie zamówień publicznych. Zajmuje się przygotowaniem i analizą dokumentacji zamawiającego, pomocą zamawiającym i wykonawcom w postępowaniach o udzielenie zamówienia, a także obsługą procedury odwoławczej przed Krajową Izbą Odwoławczą czy sądami okręgowymi. Prowadzi postępowania podmiotów korzystających ze środków unijnych, w szczególności przygotowuje zapytania ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności oraz wspiera beneficjentów przy postępowaniach dotyczących zwrotu dofinansowania.

Przed LSW

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelarii notarialnej oraz renomowanej kancelarii prawnej specjalizującej się w zagadnieniach prawa nieruchomości i prawa zamówień publicznych. Przygodę z branżą nieruchomości rozpoczęła jako PR Manager znanego portalu rynku nieruchomości.

Adwokat wpisana na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła podyplomowe studium zamówień publicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia w zakresie wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej. Obecnie w trakcie zdobywania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego.

Rozwiń opis
 • „Ułatwienia dla beneficjentów funduszy unijnych i nowe możliwości finansowania” (webinarium prowadzone wspólnie z Edytą Niemyską)
  • 28 Квітня 2020
 • “Nowa ustawa PZP – jakie zmiany czekają wykonawców?” (webinarium wspólnie z Edytą Niemyską)
  • 7 Грудня 2020
 • “Warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert w nowej ustawie PZP” (webinarium wspólnie z Edytą Niemyską)
  • 14 Грудня 2020
 • “Umowy w sprawie zamówienia publicznego” (webinarium wspólnie z Edytą Niemyską)
  • 18 Грудня 2020