EN Specjalizacja

Rozwiązywanie 
sporów

W ramach świadczonej przez Kancelarię obsługi procesowej, kompleksowo wspieramy osoby prywatne, instytucje, przedsiębiorstwa i firmy.

Reprezentujemy Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz sądami polubownymi (arbitrażowymi), jak również przed Sądem Najwyższym.

Wspieramy także Klientów w negocjacjach dotyczących potencjalnych sporów sądowych i pomagamy w ocenie ryzyk związanych z takimi postępowaniami.

Mamy wieloletnią praktykę w sprawach z zakresu prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego, autorskiego, prawa pracy, karnego, skarbowego, czy antymonopolowego.

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje kompleksowe przygotowanie strategii rozwiązywania sporu już na etapie przedsądowym.

Ponadto podejmujemy się pełnienia roli arbitrów w rozprawach prowadzonych przed sądami polubownymi. W naszej opinii, jako doradców przykładających olbrzymie znaczenie do biznesowego aspektu, arbitraż jest narzędziem niezwykle przyjaznym gospodarce i przedsiębiorcom.