EN Specjalizacja

Prawo karne
 gospodarcze

Wieloletnia praktyka w prowadzeniu sporów sądowych oraz szeroka wiedza na temat procesów biznesowych pozwala nam świadczyć usługi o charakterze kompleksowym, reprezentując Klientów we wszelkiego rodzaju sprawach związanych z postępowaniami karnymi, karnoskarbowymi oraz przestępstwami gospodarczymi.

Zespół prawa karnego gospodarczego zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu szeroko pojętego działania na szkodę podmiotów gospodarczych, a także odpowiedzialności karnej członków organów spółek.

Bieżące doradztwo naszych doświadczonych ekspertów pozwala na uniknięcie ryzyka podejrzeń i zarzutów w trudnych i złożonych sprawach związanych z przestępstwami gospodarczymi.

Zapewniamy skuteczną pomoc już na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję, ABW, CBA, CBŚ oraz inne organy posiadające uprawnienia dochodzeniowo śledcze.

W postępowaniach karnych i karnoskarbowych występujemy w roli obrońców podejrzanych i oskarżonych, w roli pełnomocników pokrzywdzonych, w roli pełnomocników oskarżycieli posiłkowych oraz oskarżycieli prywatnych, a także w roli pełnomocników powodów cywilnych w ramach postępowań karnych.