EN Specjalizacja

Konkurencja 
i konsumenci

Działamy we wszystkich obszarach szeroko pojętego prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Wyróżnia nas kompleksowe podejście do analizy wzajemnych relacji pomiędzy regulacjami prawa konkurencji, własności intelektualnej, przepisami konsumenckimi, jak również dotyczącymi danych osobowych.

Doradzamy Klientom we wszystkich obszarach prawa konkurencji, zarówno w kontekście prawa krajowego, jak również regulacji europejskich.

Priorytetem naszych działań jest umożliwienie osiągnięcia zamierzonego celu gospodarczego, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyk wynikających z naruszenia prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie reprezentowania Klientów w postępowaniach wyjaśniających oraz antymonopolowych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów UOKiK, Komisję Europejską i sądami powszechnymi, dotyczących szeroko rozumianego prawa konkurencji.

Nasza współpraca obejmuje zarówno reprezentowanie Klientów w postępowaniach spornych oraz bieżącą ocenę zgodności działań przedsiębiorstwa z obowiązującymi przepisami.