EN Branża

Rynek medyczny
 i life science

Posiadamy unikalne doświadczenie w doradztwie dla podmiotów szeroko pojętej branży farmaceutycznej i medycznej, w szczególności dla firm farmaceutycznych i producentów wyrobów medycznych, dostawców usług medycznych, w tym prywatnych i publicznych szpitali oraz jednostek zajmujących się badaniami medycznymi.

Doradzamy Klientom w zakresie skutecznej i efektywnej komercjalizacji wartości niematerialnych i prawnych oraz posiadamy bogate doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych.

Doradzamy inwestorom i przedstawicielom sektora nauki w zakresie tworzenia form prawnych umożliwiających współpracę biznesu z nauką i komercjalizację badań naukowych. Pomagamy w tworzeniu spółek celowych, umów konsorcjów i umów inwestycyjnych umożliwiających inwestowanie w naukę i komercjalizację wyników badań.

We współpracy z rzecznikami patentowymi wspieramy inwestorów, instytuty i uczelnie w uzyskiwaniu ochrony własności intelektualnej dotyczącej wyników badań naukowych.

Wspieramy naukowców i instytucje w realizacji projektów edukacyjnych, naukowych i popularnonaukowych.

Nasi prawnicy są wykładowcami w Centrum Prawa Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza oraz prelegentami na konferencjach poświęconych własności intelektualnej i przemysłowej.

Współpracujemy z rzecznikami patentowymi w różnych dziedzinach nauki i techniki. Posiadamy bogate doświadczenie w realizacji projektów B+R.

Od wielu lat oferujemy kompleksową obsługę prawną dla Klientów prowadzących badania medyczne.  Specjalizujemy się również w doradztwie kryzysowym związanym z organizacją badań naukowych. Działania te koncentrują się na zapewnieniu bezpieczeństwa prawnego i finansowego zaangażowanych stron.

Uczestniczymy również w postępowaniach administracyjnych z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a także prowadzimy korespondencję z komisjami bioetycznymi.

Każdego dnia pomagamy naszym Klientom świadczyć usługi na miarę XXI wieku, które zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa prawnego.