EN Branża

Media 
i ochrona renomy

Od lat, z sukcesami, wspieramy Klientów w walce o ochronę renomy i dobrego imienia. Mamy na koncie wiele wygranych, głośnych spraw i precedensowych wyroków.

Ze względu na doświadczenie w tym obszarze często doradzamy w kwestiach dotyczących publicznego wizerunku i jego ochrony.

W swojej praktyce mierzymy się zarówno z tematyką naruszenia dobrego imienia i renomy przez prasę i konkurentów rynkowych reprezentowanych osób, jak i naruszeniami praw autorskich oraz prawa do firmy.

Rocznie prowadzimy kilkadziesiąt spraw dot. ochrony dóbr osobistych, podejmujemy skuteczne działania przedprocesowe, jak i reprezentujemy Klientów przed sądami. Działamy zarówno na rzecz podmiotów, których dobra osobiste zostały naruszone, jak i pomagamy skutecznie bronić się przed roszczeniami.

Przygotowujemy opinie prawne dotyczące ryzyk związanych z naruszeniem dóbr osobistych w działalności artystycznej, publicystycznej czy marketingowej oraz doradzamy w ewentualnych sporach. Reprezentujemy firmy i instytucje broniące swojej renomy, jak również osoby fizyczne, w tym polityków, dziennikarzy, artystów, biznesmenów i sportowców. Prowadzimy sprawy precedensowe, działamy także w sprawach „nietypowych”, z pogranicza ochrony dóbr osobistych – np. dotyczących uporczywego nękania (stalking), czy zadośćuczynienia za represje z czasów PRL. Posiadamy również doświadczenie w sprawach karnych dotyczących zniesławienia oraz prawa prasowego.

Doradzamy w sytuacjach kryzysowych, radzimy, jak reagować i chronić renomę oraz wartość marki. Prowadzimy postępowania sądowe w sprawach dotyczących ochrony wizerunku i dobrego imienia. Reprezentowaliśmy wiele osób publicznych w sporach m.in. z wydawcami prasowymi i portalami.